Stichting IZA Kassandra

Inspireert tot Zelfontwikkeling en Actie

Centrum Wakan valt onder de activiteiten van Stichting Iza Kassandra.

(K.vK. 34114184)
NL86RABO0330102990

Grote Hout- of Koningsweg 39, 1951 GN Velsen-Noord.
Tel. 0251-274788
iza.kassandra@wakan.nl

Centrum Wakan
Grote Hout of- Koningsweg 39
1951 GN Velsen-Noord

Tel. 0251-274788