Teams en bedrijven

Programma's op maat

"Waaraan ik in het daglicht vorm geef is slechts 1% van wat ik in de duisternis heb gezien"
(M.C. Asher)

1. "In het Donker Gezien" biedt groepen een unieke setting voor teambuilding. Kun je in de Ardennen nog indruk maken met je uiterlijk, met elkaar een donkerparcours afleggen of vergaderen in het donker doet een beroep op heel andere talenten en vaardigheden.
Onderweg in het donker is samenwerken een natuurlijk fenomeen. Elkaar helpen door bijvoorbeeld te waarschuwen bij stoepjes, elkaar de verschillende objecten "aanwijzen" spreekt dan voor zich, of niet?

- Hoe is 't gesteld met het Wij-gevoel binnen het team?
- Hoe communiceer je met elkaar?
- Hoe zit 't met aspecten als vertrouwen, veiligheid, angst?

Het donker biedt perspectieven die je voorheen niet voor mogelijk had gehouden. Uiterlijke verschillen vallen weg, waardoor het gemakkelijker wordt van een groep een team te maken. Het donker nodigt je uit oplossingsgericht te denken/werken.

2. "Overtuigen met woorden"
Vergaderen/gesprekken voeren in het donker kan ook. .

- Wat gebeurt er als je niet meer wordt aangemoedigd of gehinderd door de lichaamstaal van anderen?
- Hoe breng je jouw standpunt/boodschap over?

Woordkeuze en intonatie nemen nu een belangrijke plaats in. Echter, spreekvaardigheid alleen is niet voldoende voor een heldere communicatie. Daarvoor zijn nog andere kwaliteiten nodig. Het donker nodigt je uit creatief te zijn.

3. Een combinatie van beide programma's is ook mogelijk.

De programma's kunnen worden aangepast aan de wensen / behoeften van de groep / het team. Neem daartoe contact op met Yany en Tinah Visser. Zij hebben een brede achtergrond wat betreft studies, opleidingen en trainingen op het gebied van persoonlijke en transpersoonlijke ontwikkeling, coaching e.d.

In het Donker Gezien
Grote Hout- of Koningsweg 39
1951 GN Velsen-Noord

Tel. 0251-274788
info@wakan.nl